Tilbakestillingsrapporter

Leietaker har normalt en plikt til å vedlikeholde sine leide lokaler gjennom hele leieperioden, noe som ikke alltid blir ivaretatt. Før opphør av leiekontrakter bør gårdeier derfor gjennomgå hele bygningsmassen som inngår leieforholdet for å kartlegge hvillke bygningsdeler og tekniske innretninger som ikke er vedlikeholdt av leietaker.

Tilbakestillingsrapporten benyttes som dokumentasjon i forhandlingene mellom leietaker og gårdeier før fraflytting.

Håheim Prosjekt AS har lang erfaring med å kartlegge ulike typer næringsbygg og produsere tilbakestillingsrapporter med tilhørende kostandsvurdering.

Gå tilbake

Vi har bred kompetanse og erfaring innen prosjekt- og byggeledelse. Vi er en solid og profesjonell partner i ditt byggeprosjekt.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktene prat

TA KONTAKT