BIM-koordinator

BIM står for Bygnings Informasjons Modell. BIM-koordinering utføres av en BIM-tekniker som er en bygningsteknisk tegner. Som BIM-tekniker har du spisskompetanse i 3D-tegneprogram.

Håheim Prosjekt AS kan påta seg rollen som BIM-koordinator i de fleste byggeprosjekter. Aller først produseres det en manual som de prosjekterende må legge til grunn i sin modellering. Videre innhentes modellene fra de prosjekterende og det utføres en tverrfaglig kontroll.

Trenger du en BIM-koordinator i ditt prosjekt?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Gå tilbake

Vi har bred kompetanse og erfaring innen prosjekt- og byggeledelse. Vi er en solid og profesjonell partner i ditt byggeprosjekt.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktene prat

TA KONTAKT