Uloba Drammen

OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Assistanse Eiendom AS

BESKRIVELSE:

Tilbygg og påbygg av nye kontorer og fellesarealer. Ombygning av eksisterende kontorarealer.

OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekteringsleder, prosjektleder og byggeleder for byggherrestyrt delentrepriser.

PROSJEKTOMFANG:

Ca. 1.000 m2.

Gå tilbake