Oslo City - UNE

Oslo City - 2011


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

DNB Næringseiendom AS


BESKRIVELSE:

Rehabilitering og ombygging av kontorer

OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekteringsleder, prosjektleder og byggeleder.


PROSJEKTOMFANG:

Totalrehabilitering av ca 800 m2..

Gå tilbake