Fjellanlegg

Gjøvik - 1999-2000


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Telenor


BESKRIVELSE:

Nybygg i fjell.


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Arkitekt og ansvarlig søker.


PROSJEKTOMFANG:

Ca 1200 m2

Gå tilbake