Rehabilitering av kantine

Brynsveien 11/13, OSLO - 2007


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

DNB Næringseiendom AS


BESKRIVELSE:

Rehabilitering og ombygging av kantine


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekteringsleder, prosjektleder og byggeleder.


PROSJEKTOMFANG:

Ca. 400 m2 i to etasjer.

Gå tilbake