Bilhuset

Rygge - 1998


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Bilhuset Rygge AS


BESKRIVELSE:

Nybygg av salgshall, verksted og kontorer.


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekt-/og byggeleder for byggherrestyrt entreprise.


PROSJEKTOMFANG:

Ca 1250 m2.

Gå tilbake