Hotel Park Inn

Tollbugata 28, OSLO - 2009-2010

OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

AS Tollbugata 28


BESKRIVELSE:

Totalrehabilitering og ombygging fra kontorbygg til Hotel med konferanse og restaurant.


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekteringsleder, prosjektleder og byggeleder.


PROSJEKTOMFANG:

8 ETG. TOT.BRA:13.400 M2.

Gå tilbake