Ulvenveien 88 AS

Ulvenveien 88, Oslo - 2009-2010


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Ulvenveien 88 AS v/Nils Olav Årbu Tlf:93 69 21 29


BESKRIVELSE:

Rehabilitering og ombygging til parkeringskjeller og nytt trapp/heishus.


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekteringsleder, prosjektleder og byggeleder.


PROSJEKTOMFANG:

CA 2000 M2.

Gå tilbake