Sameiet Sundbakken

Gamle Konglungvei 1 - 2006-2009


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Sameiet Sundbakken


BESKRIVELSE:

Nytt garasjeanlegg under terreng i ett etablert boligområde, inkl. utomhusarbeider.


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Tegning, Ansvarlig søker og prosjektleder.


PROSJEKTOMFANG:

CA 722 M2.

Gå tilbake