Claas Ohlson

Sjøsiden Horten - Claas Ohlson - 2011


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

DNB Næringseiendom AS


BESKRIVELSE:

Rehabilitering og ombygging fra matvarebutikk til detaljhandel.


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Prosjekteringsleder, prosjektleder og byggeleder.


PROSJEKTOMFANG:

Totalrehabilitering, ca 1300 m2.

Gå tilbake