FRITIDSEIENDOM HOLMESTRAND

Sandefjord - 2021/2023


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Eirik Jensen

BESKRIVELSE:

Ny frittliggende fritidsbolig 


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker

 

Gå tilbake