FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

Sandefjord - 2021


OPPDRAGSGIVER/BYGGHERRE:

Maja Pettersen og Thore Skarsbø

BESKRIVELSE:

Ny frittliggende enebolig med garasje


OPPGAVE I PROSJEKTET:

Ansvarlig arkitekt og ansvarlig søker

 

Gå tilbake