Velkommen til Håheim Prosjekt AS

Vi har bred kompetanse innen prosjektering, tegning, byggesøknad, byggeledelse, branndokumentasjon og rådgivning

 Vi tilbyr all nødvendig bistand og hjelp til ditt byggeprosjekt

TA KONTAKT