Rådgivning

Med bred erfaring fra etablering og gjennomføring av byggeprosjekter har vi godt grunnlag for å bistå byggherren med å utvikle prosjektideer til lønnsomme investeringer.

Vi tilrettelegger entrepriser, forestår utarbeidelse av anbudsmateriale, avholdelse av anbudskonkurranser, anbudsevaluering, forhandlinger og kontraktsinngåelse. Vi har innarbeidede rutiner for økonomikontroll av kontrakter, pristilbud, byggregnskap med faktureringskontroll m.v.

Vår kunnskap gir grunnlag for profesjonell rådgivning om utvikling, etablering og gjennomføring av prosjekter.