Prosjektering.

Vi har bred erfaring med prosjektering av alt fra større produksjons-, lager-, hotell- og kontorbygg til mindre tillbygg, påbygg og ikke minst leietakertilpassninger i eksisterende bygninger.
Selskapet har også mange års erfaring med brannprosjektering, bygninsfysiskprosjektering og prosjektering av planløsninger samt også energimerking.
I arbeidet benytter vi moderne verktøy og programmer som "snakker sammen" og som igjen gjør arbeidet mer rasjonelt, gir
økt kvalitet på sluttproduktet, reduserer prosjekteringskostandene samt økt forståelse i alle ledd med visualiseringer o.l.