Prosjekt- & Byggeledelse

Vi har solid kompetanse om - og erfaring i -tilretteleggelse og ledelse av byggeprosjekt.
Vi benytter velprøvde prosjekteringssystemer i vårt arbeid samt eget-utviklet styringssystem.
Anerkjente programmer for bryggregnskap, beskrivelser og fremdriftsplanlegging benyttes i vårt arbeid.

Selskapets erfaring fra praktisk gjennomføring av byggearbeider gir oss godt grunnlag for å gjennomføre byggeledelse og prosjektledelse.