Branndokumentasjon

Vi har god og lang erfaring med utarbeidelse av lovpålagt branndokumentasjon for alle typer næringsbygg.
Oppdraget starter normalt med en befaring for å registrere alle branntekniske forhold som har betydning for branndokumentasjonen samt at vi gjør ett utvalg av stikk-kontroller av branntekniske konstruksjoner og installasjoner mtp. eventuell mangelfull brannsikring.
Vi produserer også branntekniske tegninger og rømningsplaner som hører hjemme i en branndokumentasjon.

Komplett branndokumentasjon kan leveres både i papirversjon og i elektronisk versjon.

Vi bistår også gårdeier ved brannvesenets brannsyn dersom ønskelig.

Med selskapets kontroll-rutiner og verktøy så vel som avansert programvare, har vi mange og gode referanser å vise til.