Prosjektledelse og prosjektleder

Et godt grunnlag for god prosjektledelse er erfaring. Håheim Prosjekt AS har en bred erfaring som prosjektleder i mange forskjellige byggeprosjekter. Vi benytter anerkjente programmer for byggeregnskap, beskrivelser og fremdriftsplanlegging for å sikre full oversikt. Uansett om du bare skal sette opp et tilbygg eller du skal bygge en større lagerbygning, kan vi ta det viktige ansvaret med prosjektledelse.

I tillegg til prosjektledelse kan vi også tilby enkelttjenester som blant annet utfylling av byggsøknad gjennomføring av uavhengig kontroll, 3D-tegning og modellering, branndokumentasjon og rådgivning.

Vi kan også innarbeide rutiner for økonomikontroll av kontrakter, pristilbud og byggeregnskap med faktureringskontroll dersom det er ønskelig. Personlig service, høy kvalitet og fleksibilitet er selvfølger hos oss. Prosjektledelse fra Håheim Prosjekt AS er et sikkert og pålitelig valg.


Vi tilbyr all nødvendig hjelp til ditt byggeprosjekt.