Prosjektering og prosjekteringsleder

Behøver du noen med høy kompetanse innen prosjektering som i tillegg kan ta på seg ansvaret som prosjekteringsleder, kan vi hjelpe deg. Håheim Prosjekt AS har bred erfaring med prosjektering av alt fra mindre tilbygg og påbygg til større lager-, hotell-, produksjons- og kontorbygg. I mange år har vi også arbeidet med brannprosjektering og vi har hatt flere reguleringssaker.

Kostnadene ved prosjektering er ofte høye, men nødvendige. Ved å benytte IFC-filutveksling fra modelleringen kan vi hurtig importere filen inn i våre beskrivelse- og kalkulasjonsprogram. Dette gir også en økt kvalitet på sluttproduktet og en bedre forståelse i alle ledd av ditt prosjekt.

Vi sørger for all nødvendig bistand og hjelp til ditt byggprosjekt og i tillegg til prosjektering har vi bred kompetanse innen tegning, byggesøknader, byggeledelse, branndokumentasjon og rådgivning.