Forenklet byggesøknad

Skal du levere en forenklet byggesøknad, kan vi hjelpe deg. Reglene sier at forenklet byggesøknad kreves på bygninger mellom 15 og 30 kvadratmeter. Herunder ligger også krav om godkjent nabovarsel før arbeidet startes. Bygninger som er mindre enn dette behøver vanligvis ikke noen søknad overhodet. Er du usikker på hva reglene sier om forenklet byggesøknad, er det bare å kontakte oss.

Hjelp til forenklet byggesøknad

I tillegg til forenklet byggesøknad, kan vi naturligvis sørge for byggesøknader til alle typer bygg, også yrkesbygg over 1000 kvadratmeter. Vi har også bred erfaring fra prosjektering, byggeledelse, branndokumentasjon, rådgivning og 3D-tegning og modellering.

Vår allsidige kompetanse fra etablering og gjennomføring av byggeprosjekter gjør at vi kan bistå byggherrer med å utvikle prosjektideer til lønnsomme investeringer.