Energimerking av bygg

Trenger du energimerking av ditt bygg? Det er faktisk slik at ingen ny bygning kan oppføres uten en slik merking. Håheim Prosjekt AS utfører energimerking av alle typer bygg, også yrkesbygg, og vi sørger for at bygningen overholder alle regler og forskrifter i henhold til myndighetenes krav. Energimerking av store bygg kan kun utføres av godkjente eksperter.

I tillegg til energimerking av bygg kan vi også tilby en rekke andre tjenester innen bygg- og anlegg. Vi har bred erfaring innen prosjektering, 3D-tegning/modellering, byggeledelse, byggesøknader, rådgivning og branndokumentasjon. Mange ulike byggearbeider gjennom årene har gitt oss kompetansen til å ta ansvar som prosjekt- og byggeleder.

Vårt mål er å kunne tilby våre kunder all nødvendig støtte og bistand slik at deres byggeprosjekter blir vellykkede.