Energimerking av teknisk anlegg og bygning

Energimerking er noe alle yrkesbygg skal gjennom, og dette må utføres av godkjente eksperter. Håheim Prosjekt AS utfører energimerking av alle typer yrkesbygg, og vi bistår også gjerne med energivurderingen av bygningens tekniske anlegg. Ingen nye bygg kan tas i bruk med mindre man har gjennomført en godkjent energimerking.

Energimerking bidrar til lønnsomme investeringer

I tillegg til energimerking utfører vi også prosjektering, uavhengig kontroll, byggesøknader, branndokumentasjon, rådgivning, 3D-tegning og byggeledelse. Med en bred erfaring fra etablering og gjennomføring av byggeprosjekter, har vi kompetanse til å bistå byggherrer med å utvikle gode prosjektideer til lønnsomme investeringer.

Vi benytter kun de beste og mest anerkjente programmer for byggregnskap, beskrivelser og framdriftsplanlegging under vårt arbeid. Med andre ord kan vi tilby all nødvendig bistand og hjelp slik at ditt byggeprosjekt blir vellykket.