Byggesøknad sørger vi for

Trenger du hjelp med en byggesøknad? For mange tar det ofte lang tid å lage en byggesøknad da en hel rekke med forskjellige opplysninger skal med. Håheim Prosjekt AS utfører flerfaglige oppgaver med fokus på byggeledelse og prosjektadministrasjon. Med en bred erfaring sørger vi for å levere din byggesøknad med alle nødvendige opplysninger.

Hjelp til byggesøknad - utvikling av lønnsomme investering

I tillegg til byggesøknad har vi også en bred kompetanse innen blant annet prosjektering, tegning, byggeledelse, branndokumentasjon og rådgivning. Dette bidrar til at vi har et godt og solid grunnlag for å bistå byggherrer med utvikling av prosjektideer til lønnsomme investeringer.

Vi kan tilrettelegge entrepriser, utarbeide anbudsmateriale, holde anbudskonkurranser, anbudsevaluering, forhandlinger og kontraktinngåelser. Hos oss er det en selvfølge med høy kompetanse, yrkesstolthet og nært samarbeid med våre kunder.