Brannteknisk prosjektering

En brannteknisk prosjektering betyr at eksperter sørger for at alle myndigheters krav til brannsikkerhet blir innfridd. Håheim Prosjekt AS har kompetanse og godkjennelse til å utføre brannteknisk prosjektering for byggherrer over hele landet. Vi har opparbeidet oss en bred faglig kompetanse fra gjennomføring av mange ulike byggearbeider og kan derfor også påta oss ansvaret som byggeledelse, herunder også brannteknisk prosjektering.

I tillegg til brannteknisk prosjektering har vi kompetanse innen 3D-tegning/modellering, utfylling av byggesøknader med nødvendig dokumentasjon, branndokumentasjon og rådgivning. Vi kan tilrettelegge entrepriser, utarbeide anbudsmateriale, arrangere anbudskonkurranser, utføre anbudsevaluering og sørge for forhandlinger og kontraktinngåelser.

Hos oss bruker vi kun moderne og anerkjente programmer for byggregnskap, beskrivelser og fremdriftsplanlegging.


Vi tilbyr all nødvendig hjelp og bistand til ditt byggeprosjekt!