Brannprosjektering

Med høy kompetanse på brannprosjektering av såvel store som små bygninger, sørger vi for at sikkerheten blir ivaretatt og at myndighetene får all nødvendig dokumentasjon. Vi har erfaring fra brannprosjektering på såvel store som små bygninger, samt at vi også kan utføre uavhengig kontroll på bygninger i tiltaksklasse 3. Dette betyr at vi kan jobbe med alle typer bygninger.

Med brannprosjektering står vi ansvarlige for at alle opplysninger og dokumentasjon er korrekt i forhold til myndighetenes krav om sikkerhet.

Brannprosjektering i 3D

I tillegg til brannprosjektering har vi også solid kompetanse og erfaring i tilretteleggelse og gjennomføring av byggeprosjekter, noe som gir oss et godt grunnlag for å gjennomføre byggeledelse og prosjektledelse. Vi utfører naturligvis 3D-tegning, rådgivning, utfylling av byggesøknader o.l. dersom dette er ønskelig.