3D-tegning - BimX

Håheim Prosjekt utfører 3D-tegning etter dine ønsker og med programmet BimX kan du som kunde, leietaker eller utførende vandre gjennom modellen i eget tempo. Våre teknikere og ingeniører har erfaring fra 3D-tegning, arealplaner, brannverntegninger, idéskisser, arbeidstegninger og detaljtegninger.

Fordelen med å bruke BimX som visualisering er at man får en større forståelse for hvordan en ferdig bygning vil se ut. Dette er ofte ett salgsfortrinn ovenfor potensielle nye leietakere, kjøpere el.l. som uten noen forkunnskaper kan sitte hjemme i sin egen sofa og vandre igjennom 3D modellen. Man kan her vurdere farger, produkter, løsninger osv.

I tillegg til 3D-tegning har vi også bred kompetanse innen prosjektering, utfylling av byggesøknader, byggeledelse, branndokumentasjon og rådgivning. Vi kan tilby all nødvendig støtte og hjelp for at ditt byggeprosjekt skal gjennomføres etter planen.

Ønsker du mer informasjon om 3D-tegning med BimX eller noen av våre andre tjenester, er det naturligvis bare å ta kontakt med oss.